KEUZE VAN DISPLAYTAAL!

Beste Nederlandse, Duitse, Engelse klanten.

Onze site is uitsluitend in het Frans geschreven.
In uw Edge- of Chrome-browser kunt u een automatische vertaling van het Frans naar uw voorkeurstaal instellen. In deze vertaalinstellingen kunt u eenvoudig het Frans altijd vertalen in de keuze van uw oorspronkelijke taal aanvinken.

Wij staan ​​tot uw beschikking om u te helpen bij het configureren van uw vertaalinstellingen in uw internetbrowser, per telefoon +3243609065 of per e-mail op info@relart.eu

WAHL DER ANZEIGESPRACHE!

Liebe niederländische, deutsche und englische Kunden.

Unsere Website ist ausschließlich auf Französisch verfasst.
In Ihrem Edge- oder Chrome-Browser können Sie eine automatische Übersetzung vom Französischen in Ihre bevorzugte Sprache einstellen. Aktivieren Sie in diesen Übersetzungseinstellungen einfach die Option, Französisch immer in der gewählten Originalsprache zu übersetzen.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen bei der Konfiguration Ihrer Übersetzungseinstellungen in Ihrem Internetbrowser, telefonisch unter +3243609065 oder per E-Mail an info@relart.eu zu helfen

CHOICE OF DISPLAY LANGUAGE!

Dear Dutch, German, English Customers.

Our site is written exclusively in French.

In your Edge or Chrome browser you can set an automatic translation from French to your preferred language. In these translation settings, simply check always translate French in the choice of your original language.
We are at your disposal to help you configure your translation settings in your Internet browser, by telephone +3243609065 or by email at info@relart.eu